Skip to content

ПОЛИТИКА И УСЛОВИ НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПРОИЗВОДИТЕ

Условите за испорака се однесуваат на нарачките направени електронски преку нашиот вебсајт.

Цени на производи и минимална нарачка.

Цените на производите кои се изразени на сајтот се со вклучен ДДВ.

Минимална нарача е еден производ, нема вредносно ограничување.

Нарачки смеат да прават само лица постари од 18 години.

Забранета продажба на алкохолни пијалоци и цигари на лица со возраст под 18 години и на енергетски пијалоци на лица со возраст под 14 години.  

Согласно со измени во Законот за трговија, објавен во сл.весник  (148/13)

Испорака

Производите ќе бидат испорачани од наша служба, карго или поштенска служба со која ние соработуваме.

Цената на испорака на сите нарачки чини 99 денари, без разлика дали станува збор за еден или повеќе производи, без разлика за кој град станува збор.

Поштенските трошоци се вклучуваат при нарачката во крајната цената на производот.

Купувачот може да избере испорака, или лично подигање од нашата локација.

При подигање на наша локација, не се наплаќа транспортот од 99 ден.

Времето на испорака е од 2-120 часа, зависно од локацијата на испораката.

Ние испорачуваме само на адреси на територија на Република Северна Македонија.

Адресата на испорака може да биде различна од адресата на наплата.

Превземање при испорака на алкохолни производи и тутун, не може да се направи на лице кое е помладо од 18 години, енергетски пијалоци на лице помладо од 14 години. Агентот за достава има право да ја утврди возраста на примачот.

Продавачот може во секое време да ја откаже нарачката доколку дојде до извесни проблеми во ланецот на испорака или истата да ја продолжи на неопределено време, со што ќе го извести купувачот за истото, кој меѓувреме може да се согласи на откажување на нрачката или да чека за испорака во неопределно време.

Наплата

Плаќањето на производите може да биде со кредитна/дебитна картичка, профактура или наплата на испорака.

Нарачките се прават онлајн.

Наплатата е онлајн, и се врши на порталот на банката.

Ние немаме никаков увид во деталите за вашата кредитна/дебитна картичка.