Skip to content

За нас

Веб сајтот Players.mk е во сопственост на Плајерс Цорпоратион ДООЕЛ Скопје, и е наменет за
продажба на алкохолни производи, парфеми, додатоци итн.


Нашата компанија се занимава со големопродажба на ФМЦГ производи, како и малопродажба на
истите преку веб сајтот.